Participa

[emailpetition id="4"]

Adhereix-te

Adherir-se a la campanya vol dir estar d'acord amb l'objectiu, els valors i les estratègies de la nova coalició, i el poden signar tots els col·lectius, campanyes, organitzacions, partits polítics, moviments socials, sindicats, persones individuals, etc. que ho desitgin.

Per adherir-se cal signar el Manifest (columna de l'esquerra).

Les signatures de suport serveixen per donar força a la CPCI, mostrant l'ampli recolzament de la societat civil catalana a aquesta nova coalició.

La signatura del manifest suposarà convertir-se en persona o entitat adherida a la CPCI, però no implicarà convertir-se en membre de la coalició. Les adherides podran:

  • rebre informació de la CPCI
  • participar en les assemblees generals obertes i anuals de la CPCI i en les decisions que s'hi prenguin
  • participar en accions públiques organitzades per la CPCI

Benvinguda!

Fes-te membre

Tots els col·lectius, moviments socials, organitzacions i persones individuals que desitgin incorporar-se a la CPCI podran fer-ho, sempre que estiguin d'acord amb els valors, objectius i estratègies de la Coalició i que participin dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

La única excepció són els partits polítics, que no podran convertir-se en membres de la CPCI, però podran ser-ne organitzacions adherides; els militants dels partits polítics podran, no obstant, participar en totes les activitats de la CPCI ja sigui a títol individual o a través d'altres col·lectius, moviments socials o organitzacions membres.

Els col·lectius, moviments socials, persones individuals i organitzacions que desitgin incorporar-se a la Coalició hauran de signar el manifest (columna de l'esquerra) i a continuació enviar una sol·licitud d'adhesió al correu proucomplicitat@gmail.com.

Els membres tindran dret a:

  • Rebre informació de la CPCI i a enviar-ne per compartir-la amb la resta de membres, a través de la llista interna de correus electrònics
  • Participar en les assemblees generals obertes i anuals de la CPCI i en les decisions que s'hi prenguin
  • Participar en les assemblees operatives de la CPCI i en les decisions que s'hi prenguin

Un cop siguis membre, et convocarem a la propera assemblea, que funciona per comissions de treball.

Les assemblees són mensuals, i en elles ens posem al dia de com va cada comissió i de les novetats que van sorgint.

És un espai magnífic per conèixer altres campanyes, i altres activistes que treballen per Palestina.