Manifest | Aturem el genocidi a Palestina. Contra l’Europa racista i colonial

[català i castellà] La nostra lluita es fonamenta en la voluntat de generar aliances. Avui us parlem des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, que impulsa la Comunitat Palestina de Catalunya juntament amb les Organitzacions Contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil.

Fa més d’un mes i mig de l’escalada de violència d’Israel contra tot el poble palestí. Israel ha declarat una guerra contra el poble palestí, no només a la Franja de Gaza, a Cisjordània, a Jerusalem i a la Palestina del 48, sinó també contra totes les persones palestines que viuen a la diàspora. En l’últim mes, només a la Franja de Gaza, la xifra de persones assassinades ja supera les 20.031 persones, de les quals més de 8.176 són infants. Hem de recordar que més de 6.000 persones es troben atrapades sota la runa. A Cisjordània, hi ha hagut més de 3.000 detencions arbitràries, entre les quals 200 infants. I el més greu és que hi han estat assassinades 219 persones i 2.850 han estat ferides des del 7 d’octubre. És important recordar que, abans del 7 d’octubre, el 2023 ja es considerava l’any més sagnant des de la segona Intifada, amb més de 180 persones assassinades.

En l’actualitat, ja hi ha més d’1 milió i mig de persones palestines que s’han vist obligades a abandonar casa seva. Les fotografies que ens arriben de famílies senceres caminant cap al sud de la Franja de Gaza, on també són bombardejades per Israel, ens evoquen l’any 1948, quan es va produir la Nakba (catàstrofe en àrab), quan més del 75% de la població palestina va ser expulsada de la seva terra i es va convertir en refugiada en zones com la Franja de Gaza.

Cal repetir-ho tantes vegades com calgui: la violència de l’ocupació, la colonització i l’apartheid és contra totes les persones palestines. Els horrors són innumerables i es fa impossible descriure’ls tots en un manifest. Les persones palestines ens diuen que ara és el moment d’actuar, que ara hem d’aturar aquest genocidi; i també és el moment d’assenyalar i denunciar les institucions europees que, amb les seves polítiques racistes i colonials, no només permeten el genocidi a Palestina, sinó que criminalitzen les persones que fugen de la violència i reforcen una Europa, que cada vegada més esdevé una fortalesa que atura, no deixa circular i condemna les persones migrades i refugiades.

En aquests moments, s’està negociant el nou Pacte Europeu de Migracions i Asil, un acord que definirà les polítiques de frontera de la UE dels propers anys i que la presidència espanyola al Consell europeu està a punt d’anunciar. Si s’aprova, el Pacte blindarà encara més les fronteres, augmentarà i allargarà les detencions sense garanties (fins i tot per a les famílies amb infants majors de 12 anys) i multiplicarà les deportacions. No podem permetre un Pacte que dóna via lliure a les vulneracions de drets humans, que consolida les fronteres com a espais de manca de drets i que legalitza i converteix en norma la violència racista contra les persones migrades.

En la mateixa lògica d’externalització de fronteres que reforça el Pacte, és inadmissible que davant la violència i els atacs indiscriminats a Gaza, la resposta de la Unió Europea sigui accelerar les negociacions amb Egipte per signar un acord que impedeixi la potencial arribada de persones migrades i refugiades de la regió cap a territori europeu. Aquestes polítiques de mort posen en perill la vida de les persones, al veure’s forçades a utilitzar rutes perilloses com la del Mediterrani, on ja han mort més de 28.000 persones des de 2014, mentre intentaven arribar a Europa.

Aquesta Europa colonial i racista ara es posa encara més de manifest amb la doble vara de mesurar de la Comissió Europea que, davant de la massacre del poble palestí, continua parlant del “dret d’Israel a defensar-se”, tot i no ser inclòs en el dret internacional. Resulta escandalós que l’Europa Fortalesa, que es fa dir defensora dels Drets Humans, es mobilitzi per acollir les persones refugiades ucraïneses, mentre assetja i persegueix les persones del Sud Global que busquen refugi i acollida. Des de la Franja de Gaza, el company Belal Aldabbour ens recorda: “si moro, recordeu que jo, nosaltres, érem individus, humans, teníem noms, somnis i fites, i la nostra única culpa va ser que ens van classificar com a éssers inferiors“.

La solidaritat amb Palestina no és només important per al poble palestí, sinó per a tothom. És una lluita compartida pels nostres drets, per viure amb dignitat a qualsevol indret del món; és mirar a la cara al racisme, al supremacisme, al colonialisme, al feixisme. I dir prou! I dir ben clar que no els volem a casa nostra ni enlloc!

Tal com hem vist als carrers de moltes ciutats d’arreu del món, moltes persones de la societat civil estem al costat de Palestina. De la mateixa manera, hem vist a l’Estat espanyol que, amb la firma de més de 700.000 persones per la ILP de Regularización Ya, nosaltres estem amb la regularització de totes les persones migrants, perquè ens beneficia a totes, perquè si els dres no són per a totes les persones, són privilegis exclusius.

És important recordar que, davant de la situació actual a Palestina, hem de continuar als carrers i que la nostra lluita no s’acaba amb quatre dies de treva. Hem de ser conscients que quan s’aturin els bombardejos a la Franja de Gaza, l’opressió del règim colonial continuarà vigent a Palestina. Hem d’obligar els governs a actuar. I el moment de fer-ho és ara.

Davant de l’Europa racista i colonial:

 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que forcin activament un alto al foc immediat i permanent a la Franja de Gaza i que s’aturi el genocidi a Palestina.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que esclareixin la responsabilitat de l’Estat en les deportacions il·legals a menors a Ceuta l’agost de 2021 i la impunitat dels crims comesos a la Massacre de Melilla el 24 de juliol de 2022.
 • Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid contra el poble palestí; i permeti i asseguri el dret de retorn per als 8 milions de persones palestines refugiades.
 • Exigim a la Unió Europea i al seus països membres que aturin immediatament la deriva de les negociacions del Pacte Europeu sobre Migracions i Asil, per tal que garanteixi l’accés a la protecció internacional, el respecte del principi de no devolució, i que faci efectives la solidaritat i la responsabilitat obligatòries i compartides entre tots els estats europeus.

MANIFIESTO 26N / CASTELLÀ

Nuestra lucha se fundamenta en la voluntad de generar alianzas. Hoy os hablamos desde la Coalición Prou Complicitat amb Israel, impulsada por la Comunidad Palestina de Cataluña juntamente con las Organizaciones Contra el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo.

Hace más de un mes y medio de la escalada de violencia de Israel contra el pueblo palestino. Israel ha declarado una guerra contra el pueblo palestino, no solo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén y en la Palestina territorial del 48, sino también contra todas las personas palestinas que viven en la diaspora. En el último mes, solo en la Franja de Gaza la cifra de personas asesinadas ya supera las 20.031 personas, de las cuales más de 8.176 son niños y niñas. Debemos recordar que más de 6.000 personas se encuentras atrapadas debajo de los escombros. En Cisjordania, ha habido más de 3.000 detenciones arbitrarias, entre las cuales se cuentan más de 200 niños y niñas; y hablamos de 219 personas asesinadas y 2.850 heridas desde el 7 de octubre. Es importante recordar que, antes del 7 de octubre, el 2023 ya se consideraba el año más sangriento desde la segunda Intifada, con más de 180 personas asesinadas.

En la actualidad, hay más de 1 millón y medio de personas palestinas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las fotografías que nos llegan de familias enteras caminando hacia el sur de la Franja de Gaza, donde también son bombardeadas por Israel, nos evocan el año 1948, cuando se produjo la Nakba (catástrofe en árabe), cuando más del 75% de la población palestina fue expulsada de su tierra, convirtiéndose en refugiada en zonas como la Franja de Gaza.

Se tiene que repetir tantas veces como sea necesario: la violencia de la ocupación, la colonización y el apartheid son contra todas las personas palestinas. Los horrores son innumerables y es imposible describirlos todos en un manifiesto. Las personas palestinas nos dicen que ahora es el momento de actuar, que ahora debemos parar/detener este genocidio. También es el momento de señalar y denunciar las instituciones europeas que, con sus políticas racistas y coloniales, no solo permiten el genocidio en Palestina sino que criminalizan a las personas que huyen de la violencia y refuerzan una Europa fortaleza que condena a las personas migradas y refugiadas.

En estos momentos, se está negociando un nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, un acuerdo que definirá las políticas de frontera de la UE de los próximos años y que la presidencia española en el Consejo europeo está a punto de anunciar. Si se aprueba, el Pacto blindará aún más las fronteras, aumentará y extenderá las detenciones sin garantías (incluso en el caso de familias con niños/niñas mayores de 12 años) y multiplicará las deportaciones. No podemos permitir un Pacto que da via libre a las vulneraciones de derechos humanos, que consolida las fronteras como espacios de falta de derechos y que legaliza y convierte en norma la violencia racista contra las personas migradas.

En la misma lógica de externalización de fronteras que refuerza el Pacto, es inadmisible que ante la violencia y los ataques indiscriminados en Gaza, la respuesta de la UE sea acelerar las negociaciones con Egipto para firmar un acuerdo que impida la potencial llegada de personas migradas y refugiadas de la región hacia territorio europeo. Estas políticas de muerte ponen en peligro la vida de las personas, al verse forzadas a utilizar rutas peligrosas como la del Mediterráneo, donde ya han muerto más de 28.000 personas desde el 2014, mientras intentaban llegar a Europa.

Esta Europa colonial y racista ahora se pone aún más de manifiesto con la doble vara de medir de la Comisión Europea que, ante la masacre del pueblo palestino, sigue hablando del “derecho de Israel a defenderse”, a pesar de que no está incluido en el derecho internacional. Resulta escandaloso que la Europa Fortaleza, que hace bandera de los derechos humanos, se movilice para acoger a las personas refugiadas ucranianas, mientras acosa y persigue a las personas del Sur Global que buscan refugio y acogida. Desde la Franja de Gaza, el compañero Belal Aldabbour nos recuerda que: “si muero, recordad que yo, nosotros, éramos individuos, humanos, teníamos nombre, sueños y hitos; y nuestra única culpa fue que nos clasificaron de seres inferiores.”

La solidaridad con Palestina no es solo importante para el pueblo palestino, sino para todas las personas. Es una lucha compartida para nuestros derechos, para vivir con dignidad en cualquier lugar del mundo; es mirar a la cara al racismo, al supremacismo, al colonialismo, al fascismo y decir basta, que no los queremos en nuestra casa ni en ningún lugar. Tal como hemos visto en las calles de muchas ciudades del mundo, muchas personas de la  sociedad civil, estamos con Palestina. De la misma manera, en el Estado español hemos visto, con la firma de más de 700.000 personas para la ILP de Regularización Ya, que estamos a favor de la regularización de todas las personas migradas, porque nos beneficia a todas las personas. Porque si los derechos no son para todas las personas, son privilegios exclusivos.

Es importante recordar que, ante la situación actual en Palestina, debemos continuar en las calles y que nuestra lucha no se termina con cuatro días de tregua. Hemos de ser conscientes que cuando los bombardeos paren en la Franja de Gaza, la opresión del régimen colonial continuará vigente en Palestina. Debemos obligar a los gobiernos a actuar y ahora es el momento de hacerlo.

Delante de la Europa racista y colonial:

 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que presionen activamente para conseguir un alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, y que detengan el genocidio en Palestina.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que suspendan el comercio de armas con Israel y la cooperación militar y de seguridad.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que rompan todas las relaciones con Israel.
 • Exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que esclarezcan la responsabilidad del Estado en las deportaciones ilegales de menores en Ceuta en agosto de 2021 y la impunidad de los crímenes cometidos en la Masacre de Melilla el 24 de julio de 2022.
 • Exigimos a la Unión Europea que sancione a Israel con el fin de terminar con la ocupación, el colonialismo y el apartheid contra el pueblo palestino, y permita y asegure el derecho al retorno para los 8 millones de personas palestinas refugiadas.
 • Exigimos a la Unión Europea y a los países miembros que detengan de inmediato la deriva de las negociaciones del Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, para garantizar el acceso a la protección internacional, el respeto al principio de no devolución, y que se haga efectivas la solidaridad y la responsabilidad obligatorias y compartidas entre todos los estados europeos.

COMUNICAT | El trencament de relacions amb Israel de l’Ajuntament de Barcelona és un pas endavant per a posar fi al genocidi a Palestina

Prou Complicitat amb Israel celebra que Barcelona es converteix en un dels primers ajuntaments d’Europa a prendre aquesta mesura i emplaça a tots els municipis i institucions catalanes a que empreguin mesures similars

24 de novembre de 2023.- El plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha decidit suspendre relacions amb el Govern d’Israel. Aquesta decisió respon a les demandes que arriben de Palestina i de la societat civil de Barcelona la qual es va posicionar fa uns mesos a través d’una campanya que va rebre el suport més de 100 entitats de la ciutat.

La suspensió de les relacions amb Israel és una primera mesura, imprescindible per a posar fi al genocidi que Israel està duent a terme contra el poble palestí, acabar amb la impunitat d’Israel davant els seus crims d’apartheid i caminar cap a la fi de la política colonial d’Israel a Palestina.

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya celebrem que Barcelona es converteix avui en uns dels primers ajuntaments d’Europa a prendre aquesta mesura. Animem a altres ajuntaments i institucions d’arreu de Catalunya a fer un pas endavant, replicant la mateixa decisió.

Considerem que, en coherència amb aquesta mesura, cal adoptar els tràmits pertinents per a posar fi a “l’acord d’amistat i cooperació Barcelona Tel Aviv”. L’Ajuntament de Tel-Aviv és part de l’apartheid i l’ocupació israeliana contra el poble palestí, i per tant, és còmplice del dels crims atribuïts a l’estat d’Israel; com ho són els crims de lesa humanitat contra el poble palestí, que formen part d’un pla generalitzat i sistemàtic per reprimir una
part de la població, el poble palestí.

Fòrum social per a la fi de l’apartheid i la colonització a Palestina (del 25 al 27 de nov.)

Aquest proper 27 i 28 de novembre, els caps d’Estat i govern dels 42 països que configuren la Unió per la Mediterrània (27 de la UE i 15 del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient) es trobaran a Barcelona convidats pel president Pedro Sánchez, qui té la Presidència Europea fins al desembre, en una reunió que estarà marcada per la situació a Palestina. El moviment de solidaritat amb Palestina de Catalunya, impulsat per la Comunitat Palestina de Catalunya i la Coalició Prou Complicitat amb Israel, amb el suport de més de 300 entitats catalanes i en col·laboració amb el moviment antiracista i migrant contra l’Europa Fortalesa, està treballant en l’organització d’accions que volem que reforcin la solidaritat amb Palestina i tinguin un fort impacte en l’opinió pública global i en els centres de poder d’Europa.

 

25 de novembre: trobada d’activistes

Trobada d’activistes i organitzacions solidàries amb Palestina

26 de novembre: Manifestació unitària

Manifestació unitària 12h “Aturem el Genocidi a Palestina. Contra l’Europa racista i colonial”

27 de novembre: cimera social

Cimera social. Per una Pau justa a la Mediterrània

Més informació a: 👉🏿 https://www.palestina.cat

 

11-Nov. Manifestació unitària – NO PARAREM, NO CALLAREM: ATUREM EL GENOCIDI A PALESTINA

Fa més d’un mes de l’escalada de violència d’Israel contra tot el poble palestí. Israel ha declarat una guerra contra el poble palestí, no només a la Franja de Gaza, a Cisjordània, a Jerusalem i a la Palestina del 48, sinó també contra totes les persones palestines que viuen a la diàspora. En l’últim mes, només a la Franja de Gaza la xifra de persones assassinades ja supera a les 11.000 persones, de les quals més de 4.500 són infants. Des del 7 d’octubre, Israel ha aniquilat a famílies senceres que han desaparegut del registre civil i, en alguns casos, s’han hagut de signar certificats de defunció, fins i tot abans de firmar el certificat de naixement d’un nadó. 

Fa una setmana, infants palestins van convocar una roda de premsa llançant una crida al món perquè s’aturi aquest genocidi, demanant-nos a nosaltres -la comunitat internacional- que actuem, amb un missatge clar: “volem viure”. 

En l’actualitat, ja hi ha més d’1 milió i mig de persones palestines que s’han vist obligades a abandonar casa seva. Les fotografies que ens arriben de famílies senceres caminant cap al sud de la Franja de Gaza, on també són bombardejades per Israel, ens evoquen l’any 1948, quan es va produir la Nakba (catàstrofe en àrab), quan més del 75% de la població palestina va ser expulsada de la seva terra, convertint-se en refugiada en zones com la Franja de Gaza. La Nakba va ser la neteja ètnica que l’any 1948 va perpetrar Israel i el seu projecte sionista contra la població indígena palestina, una neteja ètnica que continua perpetrant avui mateix. 

Repetim, la violència de l’ocupació, la colonització i l’apartheid és contra totes les palestines, no només a la Franja de Gaza. A Cisjordània, hi ha hagut més de 2.500 detencions arbitràries en l’últim mes i parlem de 176 persones assassinades des del 7 d’octubre. És important recordar que, abans del 7 d’octubre, el 2023 ja es considerava l’any més sagnant des de la segona Intifada, amb més de 180 persones assassinades. Israel continua assaltant poblacions palestines a les nits, com va fer el passat dimecres a Nablus i a Jenin. Van ser assassinades 15 persones a Jenin, després d’un assalt de més de 24 hores. La violència no només ve de part de les forces de l’ocupació, sinó també dels colons. Hem vist també com el ministre Ben Gvir ha entregat obertament armes als colons que viuen, de manera il·legal, a Cisjordània. 

A la Palestina del 48, Israel ha declarat l’estat d’emergència. I reprimeix i discrimina encara més a les palestines i a tothom que mostra la seva solidaritat, ja sigui a través de les xarxes socials o manifestant-se en protestes que estan sent repetidament prohibides. Israel inclús està detenint a antics membres de la Knesset -el parlament israelià-, només per mostrar la seva oposició amb la massacre de la Franja de Gaza.

Els horrors són innumerables i es fa impossible descriure’ls tots en un manifest. Les persones palestines ens diuen que ara és el moment d’actuar, que ara és el moment d’aturar aquest genocidi. 

Estem sent testimonis d’un genocidi perpetrat per Israel amb total impunitat a la Franja de Gaza. Què més ha de fer Israel i fins a quin punt ha d’arribar perquè tingui conseqüències? Quantes bombes més han de llançar sobre la Franja de Gaza? Quantes persones més han de morir perquè s’actuï i s’aturi el genocidi? Amb tota la intenció, Israel està bombardejant escoles, centres de culte, hospitals, ambulàncies, universitats. I ho fa i ho retransmet en directe a les nostres televisions. Ho fa i continua ignorant la crida del món sencer perquè s’arribi a un alto el foc immediat. Davant del govern i la societat més extremista de la història, veiem que les paraules no són suficients, sinó que calen accions concretes per part de qui té poder decisori i pot aturar aquest genocidi.

En el context profundament colonial, racista i islamòfob que vivim, que normalitza i deshumanitza les morts palestines, Israel porta 75 anys cometent crims contra el poble palestí, aplicant un règim d’apartheid, de colonització i d’ocupació, tal com han reiterat aquests dies diferents organismes de les Nacions Unides. Això és gràcies a la complicitat dels Estats Units d’Amèrica (EUA) i de la Unió Europea (UE). Tot i ser el govern israelià un govern obertament racista i d’extrema dreta, la UE encara considera Israel com un soci estratègic i els EUA els aporta mil milions de dòlars en ajuda militar. Sense anar més lluny, el govern de l’Estat espanyol va adquirir el 3 d’octubre d’enguany, míssils Spike – míssils que sabem que s’han utilitzat a la Franja de Gaza des del 7 d’octubre – per un valor de 700 milions d’euros.

L’Europa colonial es posa de manifest una vegada més amb la doble vara de mesurar de la Comissió Europea que, davant de la massacre patida pel poble palestí, continua parlant del “dret d’Israel a defensar-se”, tot i no ser inclòs en el dret internacional. Resulta escandalós que Europa Fortalesa es mobilitzi per acollir les persones refugiades ucraïneses, mentre assetja i persegueix les persones del Sud Global que busquen refugi i acollida.

Des del 1948 fins a l’actualitat, 75 anys després, seguim proclamant: “No en el nostre nom”. Cada cop hi ha més veus, sindicats, organitzacions, partits polítics que se sumen a la nostra crida perquè s’acabi el genocidi del poble palestí. Però hem de ser moltes més persones que aixequem la veu. Si les institucions callen, la societat civil ha d’omplir aquest silenci amb accions constants que qüestionin aquest silenci i facin reaccionar davant de tanta injustícia i impunitat. 

La majoria dels mitjans de comunicació amplifiquen la propaganda sionista, segons la qual “Israel té dret a defensar-se”, equiparant ocupat i ocupant. Una bona part continua deshumanitzant el poble palestí que, amb una mirada racista, és representat com a terrorista, bàrbar, com a animals no mereixedors de protecció internacional. Als treballadors de la Franja de Gaza, que Israel havia retingut durant setmanes al territori palesti del 48, va retornar-los a Gaza amb cintes numèriques enganxades als turmells. 

Entre la complicitat de les institucions europees, que callen i elogien Israel, i els mitjans que silencien les veus palestines, a les quals se les nega a que puguin explicar-se amb noms i cognoms, s’aplana el terreny perquè es produeixi un genocidi televisat, retransmès en directe. 

La història ens ha ensenyat “mai més, enlloc, contra ningú”, i això també inclou el poble palestí.

Des de l’any 2007, Israel bloqueja la Franja de Gaza, controlant tot el que entra i surt per terra, mar i aire. Des de fa un mes, Israel ha accentuat el bloqueig i no està deixant entrar aigua, menjar, electricitat, combustible ni medicaments. Israel bombardeja amb fòsfor blanc zones densament poblades a la Franja de Gaza. L’ocupació militar i la repressió ferotge es reforça a Cisjordània, Jerusalem i a la Palestina del 48. En les últimes setmanes Israel també ha bombardejat Síria i el Líban.

Els atacs no s’acaben aquí, sinó que les persones palestines a la diàspora i els moviments de solidaritat que s’estan organitzant en ciutats europees també estan sent durament reprimits. Fins al punt que s’estan prohibint manifestacions en defensa del poble palestí, criminalitzant i perseguint símbols palestins a l’espai públic, silenciant diputades palestines a EEUU i acomiadant treballadores que mostren qualsevol mena de suport amb el poble palestí. 

La solidaritat amb Palestina no és només important pel poble palestí, sinó per a totes nosaltres. Aquesta és una lluita compartida pels nostres drets, per viure amb dignitat a qualsevol indret del món; és mirar a la cara al racisme, al colonialisme, al feixisme i dir prou. Sabem molt bé que Palestina és el laboratori on l’espionatge, l’autoritarisme i la repressió que comença i s’assaja a Palestina, després arriba i s’estén per Europa. Un projecte colonial com el sionista, que ataca el sistema de les Nacions Unides i dels drets internacionals, implica un risc per a totes les persones i per a tots els nostres drets. 

Tal com hem vist als carrers de moltes ciutats d’arreu del món, cada cap de setmana, nosaltres,  la societat civil, estem al costat de Palestina. Hem de continuar als carrers, exigint no només un alto el foc, sinó l’embargament militar d’Israel, la fi de l’ocupació i l’apartheid, perquè hem de ser conscients que quan s’aturin els bombardejos a la Franja de Gaza, l’opressió del règim colonial continuarà vigent a Palestina. Hem d’obligar els governs a actuar i a fer-ho ara.

És per això que davant del genocidi que està cometent Israel:

 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea un alto al foc immediat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea l’establiment de corredors humanitaris per a l’entrada d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza. 
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.
 • Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel.
 • Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid del poble palestí. I permeti i asseguri el dret de retorn per als 8 milions de persones palestines refugiades.
 • Exigim a la Generalitat de Catalunya que deixi de considerar Israel com una regió estratègica a ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
 • Exigim a l’Ajuntament de Barcelona que suspengui l’agermanament amb Tel-Aviv.

Boicot a Israel!

Visca Palestina lliure!

29-Octubre. Concentracions davant l’atac terrestre a Gaza

ATUREM EL GENOCIDI A PALESTINA
Prou comerç d’armes amb Israel

Divendres al vespre Israel va tallar tota comunicació amb Gaza. Pel poc que arriba, sabem que Israel està bombardejant més que mai. Israel ja ha assassinat a més de 7.700 palestines a Gaza, de les quals 3.595 són infants. A més, es calcula que més de 2.000 persones estan atrapades sota les runes. Més de 20.000 ferides, que ja no poden rebre tractament mèdic, perquè israel ha tallat
tota electricitat i els hospitals ja no tenen material. El sistema mèdic està totalment col·lapsat. Pares i mares de Gaza estan escrivint els noms dels seus fills i filles als braços. “Per a que el món sàpiga”, diuen, per a que sigui més fàcil identificar-les si les mata l’exèrcit israelià.

Mentrestant a Cisjordània el Ministre d’Interior està repartint rifles d’assalt a colons que no paren d’atacar a palestines i ja han assassinat a més de 100 en les tres últimes setmanes. La situació sobre el terreny no para d’empitjorar mentre que Israel reforça el seu règim d’apartheid i colonialista a tots els nivells.

Davant l’augment de violència d’Israel és urgent que seguim sortint als carrers mobilitzant-nos, fent pressió a l’opinió pública i exigint a les institucions que aturin el genocidi a Gaza i l’apartheid i el colonialisme a Palestina. Hem d’estar al costat correcte de la història. Les palestines ens ho demanen.

Vivim en un context profundament colonial, racista i islamòfob que normalitza les morts palestines. Israel porta 75 anys cometent crims contra el poble palestí, aplicant un règim d’apartheid, colonització i ocupació, tal i com ho reconeixen Human Rights Watch, Amnistia Internacional i relators de la Nacions Unides. Això és gràcies a la complicitat dels Estats Units d’Amèrica (EUA) i de la Unió Europea (UE). La UE segueix considerant Israel, tot i ser un govern extremadament racista i d’extrema dreta, com un soci estratègic, i els EUA els aporta mil milions de dòlars en ajuda militar. Sense anar més lluny, el govern de l’Estat espanyol ha autoritzat l’exportació d’armes a Israel per un valor de 137 milions d’euros des de l’any 2000.

L’Europa colonial es posa de manifest una vegada més amb la doble vara de mesurar de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que qualifica els atacs de Rússia contra Ucraïna de “terror”, però dona suport incondicional a Israel en la seva massacre del poble palestí i criminalitza tota forma de resistència palestina. De la mateixa manera l’Europa Fortalesa
es mobilitza per acollir les refugiades ucraïneses mentre assetja i persegueix les refugiades no blanques del Sud Global.

Les que firmem aquest manifest diem: “No en el nostre nom”.

 

La majoria dels mitjans de comunicació amplifiquen la propaganda sionista segons la qual “Israel té dret a defensar-se”, equiparant ocupat i ocupant. Una bona part estan deshumanitzant el poble palestí que, amb una mirada racista, representen com a terroristes, bàrbars, animals i no mereixedors de protecció internacional. Així, s’aplana el terreny per a un genocidi.

La història ens ha ensenyat “mai més, enlloc, contra ningú”, i això també inclou el poble palestí.

Des de l’any 2007, Israel bloqueja la Franja de Gaza, controlant tot el que entra i surt per terra, mar i aire. Imposant un càstig col·lectiu encara més fort, des de fa uns dies Israel ha accentuat el bloqueig i no està deixant entrar aigua, menjar, electricitat ni medicaments i ha bombardejat l’única frontera per on podien fugir algunes palestines. Israel bombardeja amb fòsfor blanc zones
densament poblades a Gaza. L’ocupació militar i la repressió ferotge es reforça a Cisjordània i Jerusalem. En els últims dies Israel també bombardeja Síria i el Líban.

Les palestines a la diàspora i els moviments de solidaritat que s’estan organitzant en ciutats europees estan sent reprimides. Fins al punt que s’estan prohibint manifestacions en defensa del poble palestí.

La Nakba (catàstrofe en àrab) va ser la neteja ètnica que l’any 1948 va perpetrar Israel i el moviment sionista contra la població indígena palestina. El 75% de la població va ser expulsada de la seva terra, convertint-se en refugiades, i més de 400 pobles van ser arrasats. Molts d’aquests refugiats van anar a Gaza. Avui, les declaracions explícites del govern israelià anuncien de
manera impune una nova Nakba, sense que cap estat faci prou per aturar-ho. Ja hi ha 47 famílies senceres que han estat massacrades a Gaza pels bombardejos israelians i han desaparegut del registre civil. Hem d’obligar els governs a actuar.

Davant del genocidi que està cometent l’Estat d’Israel:
– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea un alto al foc immediat.
– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea l’establiment de corredors humanitaris per a que entrin aliments i medicaments a Gaza.
– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.
– Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid al poble palestí i permeti el dret de retorn dels 8 milions de persones palestines refugiades.
– Exigim a la Generalitat de Catalunya que deixi de considerar Israel com a regió estratègica a ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
– Exigim a l’Ajuntament de Barcelona que suspengui l’agermanament amb Tel-Aviv.

Boicot Israel!
Visca Palestina lliure

 

Concentracions convocades el 29 d’octubre a les 17h davant dels ajuntaments

La Seu
Terrassa
Sabadell
Vic
Manlleu
Molins de rei
Sant Feliu de llobregat
Sant Just Desvern
Hospitalet de llobregat
Badalona
Olesa de Montserrat (Falta cartell)
Granollers
Blanes
Barcelona
Sant Boi
Vilanova i la Geltrú
Cornellà de Llobregat
Moià
Arenys de Munt
Tarragona
Esplugues de Llobregat
Tortosa
Cardedeu
Centelles
Vilafranca del Penedès
Cerdanyola del Vallès
Santa Coloma de Cervelló
Olot
Artés
Moncada i Reixac
La Roca del Vallès
Manresa
Sitges
Sant Joan Despí
Lleida
Abrera
La Bisbal d’Empordà
Ripoll
Mataró
Gavà
Prats de Lluçanès

ATUREM EL GENOCIDI A PALESTINA Prou comerç d’armes amb Israel

Els últims dies estem sent testimonis d’un genocidi televisat perpetrat per Israel amb total impunitat a la Franja de Gaza. Quantes vegades més tolerarem les bombes caient sobre Gaza?

Vivim en un context profundament colonial, racista i islamòfob que normalitza les morts palestines. Israel porta 75 anys cometent crims contra el poble palestí, aplicant un règim d’apartheid, colonització i ocupació, tal i com ho reconeixen Human Rights Watch, Amnistia Internacional i relators de la Nacions Unides. Això és gràcies a la complicitat dels Estats Units d’Amèrica (EUA) i de la Unió Europea (UE). La UE segueix considerant Israel, tot i ser un govern extremadament racista i d’extrema dreta, com un soci estratègic, i els EUA els aporta mil milions de dòlars en ajuda militar. Sense anar més lluny, el govern de l’Estat espanyol ha autoritzat l’exportació d’armes a Israel per un valor de 137 milions d’euros des de l’any 2000.

L’Europa colonial es posa de manifest una vegada més amb la doble vara de mesurar de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que qualifica els atacs de Rússia contra Ucraïna de “terror”, però dona suport incondicional a Israel en la seva massacre del poble palestí i criminalitza tota forma de resistència palestina. De la mateixa manera l’Europa Fortalesa es mobilitza per acollir les refugiades ucraïneses mentre assetja i persegueix les refugiades no blanques del Sud Global.

Les que firmem aquest manifest diem: “No en el nostre nom”.

La majoria dels mitjans de comunicació amplifiquen la propaganda sionista segons la qual “Israel té dret a defensar-se”, equiparant ocupat i ocupant. Una bona part estan deshumanitzant el poble palestí que, amb una mirada racista, representen com a terroristes, bàrbars, animals i no mereixedors de protecció internacional. Així, s’aplana el terreny per a un genocidi.

La història ens ha ensenyat “mai més, enlloc, contra ningú”, i això també inclou el poble palestí.

Des de l’any 2007, Israel bloqueja la Franja de Gaza, controlant tot el que entra i surt per terra, mar i aire. Imposant un càstig col·lectiu encara més fort, des de fa uns dies Israel ha accentuat el bloqueig i no està deixant entrar aigua, menjar, electricitat ni medicaments i ha bombardejat l’única frontera per on podien fugir algunes palestines. Israel bombardeja amb fòsfor blanc zones densament poblades a Gaza. L’ocupació militar i la repressió ferotge es reforça a Cisjordània i Jerusalem. En els últims dies Israel també bombardeja Síria i el Líban.

Les palestines a la diàspora i els moviments de solidaritat que s’estan organitzant en ciutats europees estan sent reprimides. Fins al punt que s’estan prohibint manifestacions en defensa del poble palestí.

La Nakba (catàstrofe en àrab) va ser la neteja ètnica que l’any 1948 va perpetrar Israel i el moviment sionista contra la població indígena palestina. El 75% de la població va ser expulsada de la seva terra, convertint-se en refugiades, i més de 400 pobles van ser arrasats. Molts d’aquests refugiats van anar a Gaza. Avui, les declaracions explícites del govern israelià anuncien de manera impune una nova Nakba, sense que cap estat faci prou per aturar-ho. Ja hi ha 47 famílies senceres que han estat massacrades a Gaza pels bombardejos israelians i han desaparegut del registre civil. Hem d’obligar els governs a actuar.

Davant del genocidi que està cometent l’Estat d’Israel:

– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea un alto al foc immediat.

– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea l’establiment de corredors humanitaris per a que entrin aliments i medicaments a Gaza.

– Exigim al Govern espanyol i a la Unió Europea que suspenguin el comerç d’armes amb Israel i la cooperació militar i de seguretat.

– Exigim a la Unió Europea que sancioni Israel per acabar amb l’ocupació, el colonialisme i l’apartheid al poble palestí i permeti el dret de retorn dels 8 milions de persones palestines refugiades.

– Exigim a la Generalitat de Catalunya que deixi de considerar Israel com a regió estratègica a ACCIÓ – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

– Exigim a l’Ajuntament de Barcelona que suspengui l’agermanament amb Tel-Aviv.

Boicot Israel!

Visca Palestina lliure!

 

Convoquen:

1+ Educació SCCL
2A. VV Roquetes
3Adrinoestassol
4AFA Escola Ocata (El Masnou)
5AGITA’T GRÀCIA
6Aina fabrega
7Al-Haima
8Almena Cooperativa Feminista
9alterevents
10Alternativa d’Esquerres de l’Hospitalet
11alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
12ANPI SPAGNA
13Anticapitalistes
14Arran
15Arran Capellades
16Arran de terra SCCL
17Asamblea antirracista UAB
18Asociación DateCuenta
19Asociación DateCuenta
20Asociación de Cubanos en Cataluña José Marti
21Asociación Mujeres Migrantes Diversas
22Asociacion papeles y derechos para todos y todS
23Asociación Sembrar: Incidencia para la transformación social
24Asociación tictac
25Assemblea Antipatriarcal de Manacor
26Assemblea Feminista La Ruda
27Assemblea Oberta de Vilafranca de Bonany
28Assemblea Transfeminista Lluna del Clot
29Associació Ateneu Candela
30Associació Catalana per la Pau
31Associació Col·lectiu Akelharre
32Associació Coopera Sant Feliu
33Associació Cultural el Raval – el Lokal
34Associació Cultural Infograma
35Associació Cultural Nou Barris Taller d’ Idees
36Associacio Date Cuenta
37Associació de Dones Marroquines a Catalunya
38Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic
39Associació de veïnes i veïns del Clot-Camp de l’Arpa
40Associació de veïns i veïnes de Sant Pere de Terrassa
41Associació Ecos / Antic Forn de Vallcarca
42Associació Entrepobles
43Associació H.I.J.@.S. Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Barcelona.
44Associació Hèlia
45Associació LaBatuEscola
46Associació Mercat Cultural de Vallvidrera
47Associació Panorama180
48Associació Veïnal Som Barri
49ateneo linea uno
50Ateneu Cooperatiu La Base
51Ateneu Cooperatiu la Baula, Lleida
52Ateneu del Raval
53Ateneu L’Harmonia – Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar
54Ateneu La Torna
55Ateneu Popular de Cerdanya
56Ateneu Popular Salvadora Catà
57ATTAC-Catalunya
58AUP Rubí
59AVV de veïns i Veïnes de can Calders (Sant Feliu de Llobregat-Barcelona)
60Azimut 360 sccl
61Barcelona en Comú
62Base Ò SCCL
63Bastoners de Capellades
64Batzac — Joventuts Llibertàries
65Bidó de Nou Barris
66Bidó de Nou Barris (entitat gestora de l’Ateneu Popular 9barris)
67Boicot a Israel visca palestina libre. Cgt Garraf
68Ca la Dona
69Calala Fondo de Mujeres
70Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
71caravana obrim fronteres cat
72Casa de la Solidaritat i la Pau- Santa Coloma de Gramenet
73CASA PALESTINA DE CATALUNYA
74Casal D’ Amistat catalá cubá de Barcelona
75Casal d’amistat amb Cuba de Badalona
76Casal Independentista de Sant Andreu El Noi Baliarda
77Casal Independentista El Noi Baliarda
78Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca
79Casal Popular Blanca Bardiera (Sant Feliu de Llobregat)
80Casal Popular La Tafanera
81Càtedra UNESCO de desenvolupament humà sostenible (UdG)
82Centre d’acolliment de Santa Coloma
83Centre d’Estudis Unitat Popular
84Centre de Documentació Mercè Grenzner
85Centre Delàs d’Estudis per la Pau
86CervesaCapfoguer SCCL
87CGT de Catalunya
88ChilenasBCN
89Cinc Cèntims
90CNAACAT – Comunitat NegraAfricana i Afrodescendent a Catalunya
91CNT Catalunya i Balears
92co.bas sindicat de comissions de base Catalunya
93Col.lectiu Hourria
94Col•lectiu Antiracista AICE
95Col•lectiu LaSAL – suport i autonomia lesbofeminista
96Colectius de Joves Comunistes (CJC)
97Colectivo de peruanxs Contra el indulto y la impunidad-Barcelona
98Colectivo Maloka Colombia
99Col·lectiu l’Altraveu
100Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
101Col·lectivaT
102Col·llectiu Kaosenlared
103Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR)
104Comunistes de Catalunya
105ConCiencias Barcelona
106Consell de la Joventut de Barcelona
107Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
108Consell solidaritat
109Coop57 Catalunya
110CooperAcció
111COOPERASEC
112Cooperativa d’Habitatge Ruderal
113Coordinadora d’entitats SAP Muntanya
114Coordinadora de Moviments Socials i Sindicales de Catalunya
115Coordinadora Obrera Sindical
116Coordinadora Obrim Fronteres
117Coordinadora Teatre Arnau
118Corrent Roig
119Crida LGBTI
120CSA Can Vies
121cup blanes
122CUP de Blanes
123CUP Esparreguera
124Doctorandes en Lluita UB
125Dones x Dones
126Ecologistes en Acció de Catalunya
127Edualter
128EH! COOP SCCL
129Eix Antiracista BeC
130Eixam Capellades
131EIXAMS, Associació per la diversitat afectiva dels països catalans
132Emergencia Frontera Sur Barcelona
133Endavant-OSAN
134Enginyeria Sense Fronteres
135Escamot Magdala
136Esfera Psicològica
137Espacio alqwa
138Espai AlQwa Manresa
139Espai feminista Sants
140Espai Gramenet
141Espai La Figa
142Espai Obert Ca La Sisqueta – Santa Coloma de Gramenet
143Esplais Catalans
144Esquerra Revolucionària
145Esquerra Unida i Alternativa – EUiA
146Federació ACAPS
147Feministas autoconvocadas Barcelona por Nicaragua
148Feministes de Gràcia
149Feministes per la Independència
150Feministes x la Independència
151FETS-Finançament Ètic i Solidari
152Forn de teatre Pa’tothom
153Frente Mujeres Antimperialistas
154Fundació Akwaba
155Fundació Neus Català
156Fundació solidària Flama
157Fundación Mundubat
158Garraf per la Repúbllica
159GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica)
160Gràcia en Comú
161Grup d’agitació cultural ateneu barberenc (Ateneu de Barberà)
162Grup de Dones 21. S. Feliu de Llobregat.
163Grup de suport adrinoestassol
164Grup Eirene
165Grup Suport Con Vos
166Grupo Libélulas
167Heura Negra – Assemblea llibertària de Vallcarca
168IAC
169IAC-CATAC
170Iaioflautas Barcelona
171IDRA, Institut de Recerca Urbana
172Igualad’Acull
173Indignats Ribera del Sió
174Institut de Drets Humans de Catalunya
175International Action for Peace
176Irídia – Centre per la defensa de drets humans
177Irina Guillaumes Santos – Servei Civil Internacional
178Jovent Republicà
179Joventut Comunista de Catalunya
180Joves Ecosocialistes
181Jubilados de H
182Kim Jordan Creations
183KULT
184L’ Arada
185L’Aurora (OM)
186L’eclíptica, comunicació conscient
187L’Enxarxada SCCL
188La Barraca de la Festa Major Popular de Vilafranca del Penedès
189La Escocesa
190La Floresta Contra Fronteres
191La Frontissa
192La Guerrilla dels Cossos
193La Intersindical
194La Màquia – Azadi Jin
195La Negreta – Espai Social del Gòtic
196La Negreta del Gòtic
197LA PERA COMUNICACIÓ SCCL
198La Raposa
199La Trinxera Reggae
200La voz con mirada solidaria de la calle
201Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global
202LaKontraVDG S.C.C.L.
203Les Carquinyolis
204Les Vilaretes
205Llegat Jaume Botey i Vallès
206Lluita Internacionalista
207Lo Somriure Solidari
208Manifest Llibres
209Marea Blanca Sant Cugat del Vallès
210MAREA PENSIONISTA
211Marta Noguera Rando
212Marx21.net – xarxa anticapitalista
213MAS IPSP Barcelona Cataluña
214Mat3ria Orgànica
215Mes que cures
216Mika Sororidad Internacionalista
217Morenada Periferica
218Movimiento #RegularizacionYa
219Mujeres Pa’lante
220Mulheres Brasileiras contra o fascismo
221Mulheres Brasileiras Contra o Fascismo e o Racismo (BCN)
222Mural jam Barcelona
223Nau Bostik
224Nerea Vidalmorgó Garcia
225Nexes Interculturals
226No Amb la Guerra
227No Callarem
228Nodo ColmenaHumana de Colombia Humana Cataluña
229Nou Barris Viver Cooperatiu, SCCL
230NOVACT
231Novembre Feminista
232NOVEMBRE FEMINISTA
233Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)
234Observatori del Deute en la Globalització
235Observatori DESCA
236ONG Bombers Solidaris/seccion sindical CGT Bombers BCN
237Orain Arte! Asso.
238PAH
239PAH Catalanaes – La PAH
240Páh el prat de Llobregat
241PAH Mollet Baix Vallès
242PAH Sant Feliu de Llobregat
243PAH Terres de l’Ebre
244PAK Federación de España
245Palestina-cat
246Partit Comunista del Poble de Catalunya
247Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)
248Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)
249Partit Revolucionari dels Treballadors
250Penedès amb Palestina
251Plataforma 28J Autònom – Orgull Crític de Barcelona
252Plataforma Antifeixista i Antiracista de Sant Feliu de Llobregat
253Plataforma Aturem la Guerra
254Plataforma Per la Pau – OTAN No Bases Fora
255Plataforma per la Pau per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya
256Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya
257Poblenou en Comú
258Podem Catalunya
259PODEMOS CORNELLÀ
260Pol·len edicions
261PRECARIAS, Associació
262Procés Constituent
263Prou complicitat
264Psicoopera
265PSUC VIU
266Putas Indignadaa
267Putas Libertarias Raval
268qgatsud
269Quart Creixent
270Radical books SCCL
271Raval Rebel
272Rebellió o extinció barcelona
273Reds
274Research & Degrowth
275Resistim al Gòtic
276Ricardo Ruiz Baylach
277Rubí Solidari
278Saida Bouzzit Benamri (persona individual)
279Samidoun Red Internacional de solidaridad con Presos Palestinos
280Sant Feliu En Comu Podem
281Sarrià Sant Gervasi Refugi
282Sas absolució
283Secretaria de Moviments Socials de la USTEC-STEs (IAC)
284Seminari Taifa
285Servei Civil Internacional de Catalunya
286Sindicat co.bas comissions de base
287Sindicat d’Estudiants
288Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
289Sindicat d’Habitatge de Gràcia
290Sindicat d’Habitatge de la Sagrera, Navas i congrés.
291Sindicat d’Habitatge de Vallcarca
292Sindicat de Llogateres de Catalunya
293Sindicat de Músics Activistes de Catalunya – SMAC!
294Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
295Social Project 4.0
296SODEPAU
297Solidarios sin Fronteras
298Sos racisme Catalunya
299SOS Ribagorça
300Stop Mare Mortum
301Stop Marmortum Sants, Hostafrancs i La Bordeta
302SUDS – Assoc. Internacional de Solidaritat i Cooperació
303SUMUD Palestina
304Synusia Llibreria
305t.i.c.t.a.c.
306TAIFA Seminari d’Economia Critica
307Taller d’Art, Cultura i Creació
308Tanquem els CIE
309Tatuadores por la Paz
310Taula per Mèxic
311Terrassa Sense Murs
312Top Manta – Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona
313Trama SCCL
314TrasLaManta
315Universitat Popular Autogestionada (UPA)
316USTEC·STEs (IAC)
317Verso Libros
318Vila de Capellades-CUP
319Xarxa d’Economia Solidària (XES)
320Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà
321Xarxa Feminista
322Xarxa Socialisme 21 de Catalunya
323Xarxa Socialismo 21

La Generalitat de Catalunya ignora el dret internacional promovent les relacions entre la Unió Europea i Israel.

Hem estat coneixedores d’un projecte amb fons europeu, anunciat al web de la Generalitat de Catalunya, que busca fomentar la Unió Europea a l’estat d’Israel. La licitació està oberta fins al 10 de setembre i compta amb un pressupost de 950.000€.

L’anunci destaca varis objectius del projecte, entre els quals hi ha el d’implementar una campanya de comunicació digital per a joves a Israel, marcar el dia d’Europa produint esdeveniment culturals a alguna ciutat israeliana per celebrar les cultures europees i les relacions UE-Israel, i organitzar jornades d’informació per a autoritats locals israelianes sobre els programes de la UE.

Acompanyant aquest text, la Generalitat ha escollit una foto de Jerusalem com si representés l’estat d’Israel.

Aquest projecte no és només altament preocupant perquè, un cop més, la Generalitat busca promoure un estat d’apartheid, el qual hauria de ser aïllat fins a que respecti els drets del poble palestí en comptes de ser premiat; sinó perquè queda clar que la Generalitat desconeix, o ignora, no només el dret internacional, sinó el propi posicionament de la Unió Europea (la qual finança aquest projecte) sobre l’estat d’Israel, la seva ocupació il·legal sobre el poble palestí i la situació de la ciutat de Jerusalem.

La Unió Europea, de la mateixa manera que les Nacions Unides, no reconeix la sobirania d’Israel sobre Jerusalem, estableix que Jerusalem Est està ocupada i demana que es posi fi a la ocupació de Cisjordània, Jerusalem Est i als Alts del Golan.

Perquè llavors la Generalitat de Catalunya, en contra de tot consens internacional, i aliant-se amb les polítiques de Trump, escull mostrar territori ocupat com a representació de l’estat d’Israel?

No és la primera vegada que la Generalitat de Catalunya es nega a informar correctament de les greus violacions de dret internacional per part d’Israel. ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa– organisme que depèn del govern de la Generalitat de Catalunya, tot i les  greus vulneracions dels drets humans i el dret internacional ja esmentades, segueix considerant a Israel com una regió estratègica i promocionant les relacions comercials amb aquest estat. ACCIÓ tampoc menciona la ocupació d’Israel reconeguda pel dret internacional. D’aquesta manera, la institució està faltant al compliment de la deguda diligència i coadjuvant a una situació de vulneració permanent de drets humans. D’una banda, perquè l’acció empresarial promoguda sobre territoris ocupats implica en si mateixa una violació al dret internacional i afecta a les poblacions que es troben allí. D’altra banda, convida a les empreses catalanes a invertir a un territori on es produeixen violacions als drets humans i, en conseqüència, també estarien incomplint la deguda diligència.

L’estat d’Israel només pot mantenir el seu règim d’apartheid i impunitat gràcies al suport internacional de governs i empreses.

Ens seguim preguntant perquè la Generalitat de Catalunya segueix promovent informació errònia de l’estat d’Israel. Perquè busca estrènyer vincles diplomàtics i comercials amb un dels estats del món més sancionats per Nacions Unides per vulnerar els drets humans. Un estat que porta més de 70 anys desobeint de manera sistemàtica les resolucions d’aquest organisme internacional, que li demanen acabar amb el seu règim d’ocupació, segregració i d’apartheid contra el poble palestí.

La venta d’armament israelita contribueix a abaratir el cost de mantenir els territoris ocupats, mentre es ven com a “provat en combat”

El passat 6 de juny les entitats SUDS, Servei Civil International (SCI) i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, van organitzar el webinar “L’Estat de Israel i la militarització de la vida”, per a analitzar el comerç d’armes i la militarització de l’Estat d’Israel, la jornada va comptar amb el suport i la col·laboració de la plataforma Prou Complicitat amb Israel (CPCI).

La jornada es va dividir en dues sessions, una primera part formativa, oberta a càrrec de l’expert en ajuda humanitària, conflictes i seguretat i investigador del Centre Delàs, Alejandro Pozo. I una segona part de caràcter intern i participatiu per a activistes per Palestina de tot l’Estat espanyol.

A la primera sessió, Pozo va començar assenyalant que en els índex que estudien la militarització dels països, com el Global Militarization Index, Israel apareix en primera posició de forma destacada, això significa: una alta producció d’armament, un alt grau d’influència en la política de les FFAA i el servei militar obligatori, entre d’altres.

Pozo va continuar apuntant que les exportacions d’armament a Espanya i Israel no destaquen en el conjunt, sobre tot comparat amb altres països de l’Orient Mitjà. Però que, no obstant, segons criteri de l’expert, aquestes exportacions d’armes a Israel podrien vulnerar la legislació espanyola d’exportació d’armes. D’altra banda, va assenyalar que no menys important són la compra d’armes per part de països de tot el món a Israel, un país que té una alta producció i que exporta 75%, de mentre que el 25% restant es destina a un ús interior. Aquest fet genera que la fabricació d’armament sigui molt més barata al poder produir més, i al mateix temps facilita l’ocupació militar dels territoris palestins, quelcom que és extremadament car, però que les exportacions d’armament a altres països permeten abaratir.

 

És important afegir, va assenyalar Pozo, que les armes israelites compten amb una gran fama en el mercat internacional, en gran part per la marca “provats en territori de guerra”, quelcom que cada cop més empreses d’armes retiren de les seves pàgines web per la polèmica que genera. Alguns dels principals productes exportats són drons, vehicles terrestres i morters.

 

En aquest sentit, l’expert va apuntar també la falta d’opacitat i incidència de la societat civil sobre aquest tipus de transferències, ja que no existeix cap informe oficial sobre les importacions d’armes que realitza Espanya amb Israel.

 

La sessió es la primera realitzada dins del cicle de xerrades Solidaritat amb Palestina: Formació, Estratègia i Acció, que serviran per a, entre diversos col·lectius i organitzacions, confluir en una sèrie de propostes a l’activisme per Palestina.

 

 

 

 

Algunes publicacions relacionades:

 

– Informe ‘Espanya-Israel. Relacions en matèria, armamentística i de seguretat. Balanç i tendències’, d’Alejandro Pozo https://novact.org/2012/09/spain-israel-military-homeland-security-and-armament-based-relations-affairs-and-trends-novact-international-institute-for-nonviolent-action/?lang=es

– Artículo en El País ‘¿Necesita Israel armas españolas?’, d’Alejandro Pozo

https://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2014/09/necesita-israel-armas-españolas.html

– Informe ‘Defensa, seguridad y ocupación como negocio’, dirigit per Alejandro Pozo

https://novact.org/wp-content/uploads/2016/03/INFORME_ESP_ISR_cas_web.pdf

 

 

[Videoconferència]: L’Estat d’Israel i la militarització de la vida

El proper 6 de juny la Coalició Prou Complicitat amb Israel organitza la primera d’un seguit de formacions dins del cicle Solidaritat amb Palestina: Formació, Estratègia i Acció

 

Dissabte 6 de juny

A les 11h a través de zoom

Inscripcions a través d’aquest formulari

 

Israel és l’actor clau d’un conflicte armat que dura més de seixanta anys i que té importants repercussions per a l’estabilitat regional i mundial. Israel s’ha convertit en un dels Estats més militaritzats del món en tots els seus aspectes socio-polítics. El país se situa en l’avantguarda de la tecnologia militar moderna i la guerra: en els camps relacionats amb la contrainsurgencia, contra el terrorisme i la guerra urbana o, en resum, en la guerra contra el poble. 

 

En opinió de molts juristes i autors, les exportacions d’armes a Israel violen la llei vigent. Per tant, aquestes exportacions d’armes podrien considerar-se il·legals. No obstant això, les relacions militars entre Espanya i altres països amb Israel no es redueixen només a les exportacions d’armes que es realitzen i la polèmica que les envolta. Les relacions entre aquests països i Israel són, de fet, molt més àmplies i complexes. Hi ha altres àrees militars que, sense estar subjectes a mecanismes de control, presenten controvèrsies, no només des del punt de vista legal, sinó també des del punt de vista ètic, des d’una perspectiva basada en els drets humans i la cultura de pau.

 

És important conèixer, de quina manera Israel és el model d’un país que ha militaritzat tots els aspectes de la seva política, fins al punt de militaritzar la vida de totes les persones i, especialment, del poble palestí, per tal de poder dirigir denúncies i construir estratègies enfocades a reivindicar el dret dels pobles a viure lliures de violència.

 

Aquesta primera sessió constarà, doncs, de dues parts: una primera part formativa, oberta a càrrec d’Alejandro Pozo, expert en ajuda humanitària, conflictes i seguretat i investigador del Centre Delàs, i una segona part de caràcter intern i participatiu que serà només per a membres de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI) i activistes per Palestina d’arreu de Catalunya.

 

 

Com donar suport a Palestina des del vostre col·lectiu II

Dimarts 28 d’abril a les 19

 

Organitza: Coalició Prou Complicitat amb Israel

 

 Si et vas perdre la primera formació que vam fer… la tornem a fer!

 

Si formes part d’algun grup o organització que vol donar suport al poble palestí i no sap com fer-ho, et convidem a participar al taller del proper dimarts 28 d’abril a les 19h.

 

L’objectiu del taller és convidar a que més organitzacions coneguin de prop la situació de vulneració de drets humans del poble palestí per part d’Israel i perquè és necessari que prenguin una part activa en trencar tota relació amb l’apartheid israelià. Explicarem què significa la campanya de boicot, desinversions i sancions a Israel i com s’hi pot donar suport mitjançant la campanya Espais Lliures d’Apartheid Israelià (ELAI).

 

Serà un taller dinàmic i participatiu on les assistents tindran l’espai de seguretat per tal de poder demanar totes aquelles preguntes que puguin tenir.

 

És important recordar que el coronavirus, com tantes altres circumstàncies no afecta a totes de la mateixa manera, depèn de la raça, classe, gènere i viure sota ocupació mililtar. Podrem també abordar aquestes temàtiques al taller.

 

Esperem que totes estigueu sanes i enviem força i solidaritat.