Evitem que Issa Amro vagi a la presó d’Israel per la seva protesta no violenta

[CATALÀ]
Evitem que Issa Amro vagi a la presó d’Israel per la seva protesta no violenta

Diumenge 25, l’activista palestí de drets humans Issa Amro va ser portat un tribunal militar israeliana a Ofer per defensar-se contra 18 càrrecs que podrien derivar en una condemna d’un a tres anys de presó. El judici es va suspendre per falta de proves i ha estat posposat sense data definida. El tribunal ha aplaçat sense data el judici ja que les forces d’ocupació estan intentant recopilar evidències en la seva contra.

Issa Amro Anava a ser jutjat a través del procés militar, dins d’un sistema de tribunals militars el qual el percentatge de condemna per a les palestines és superior al 99%.

Amro és un activista reconegut internacionalment per ser el fundador de “Youth Against the Settelments”, una organització dedicada a posar fi a l’ocupació d’Israel dels Territoris Palestins a través de l’acció no violenta. Va guanyar el premi de comunicació “One World” el 2009 per la seva participació en el projecte B’Tselem “Disparant enrere”, que proporciona capacitació a periodistes i mitjans de comunicació i distribueix càmeres a les persones palestines per documentar els abusos dels colons i dels militars. Tot el treball realitzat per Issa Amro amb aquestes organitzacions, entre d’altres, el va portar a rebre el premi concedit per l’ONU de “Defensor de l’Any dels Drets Humans a Palestina” el 2010.

Les autoritats israelianes havien detingut a Issa Amro moltes vegades anteriorment, un fet bastant comú per a qualsevol palestina que protesti contra l’ocupació. Però aquesta vegada, l’acusen de ‘comportament criminal’ amb càrrecs com a resistència a l’autoritat, interferir en què els soldats realitzin la seva feina o intentar influir en l’opinió pública. Són tots càrrecs que entren dins el dret a la llibertat d’expressió i estratègies de resistència no violenta.

L’enjudiciament i persecució de les palestines que participen en activitats anti-ocupació d’Israel des d’estratègies no violentes és un fet que s’ha vingut intensificant en els últims anys amb un clar objectiu de persecució política. Com afirma el mateix Issa Amro, Israel “no vol la desobediència civil, perquè és la millor metodologia per derrotar-los” “Ells volen que els palestins siguin violents per poder matar-los.”

Amro és un activista fermament compromès amb la no violència i la documentació de les violacions de drets humans per part d’Israel i per això, hem de donar-li suport.

Signa la pecició de Jewish Voice for Peace –>
https://org.salsalabs.com/o/301/p/dia/action3/common/public

/?action_KEY=20380

Signa la petició a Nacions Unides –>

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_High_Commissioner_for_Human_Rights_Mr_Raed_Zeid_Al_Hussein_Protect_Palestinian_HRD_Issa_Amro/?wvbbweb

[CASTELLANO]

Evitemos que Issa Amro vaya a la prisión de Israel por su labor de protesta no violenta

El domingo 25, Issa Amro, un activista palestino de derechos humanos, fue llevado un tribunal militar israelí en Ofer, Territorio Ocupado, para defenderse contra 18 cargos que podrían derivar en una condena de uno a tres años de prisión. El juicio se suspendió por falta de pruebas y ha sido pospuesto sin fecha definida. El tribunal ha aplazado sin fecha el juico ya que las fuerzas de ocupación están tratando de recopilar evidencias en su contra.

Iba a ser juzgado a través del proceos militar, dentro un sistema de tribunales militares cuyo porcentaje de condena para las palestinas es superior al 99%.

Amro es un activista reconocido internacionalmente por ser el fundador de “Youth Against the Setllements”, una organización dedicada a poner fin a la ocupación de Israel sobre los Territorios Palestinos a través de la acción no violenta.

Issa Amro ganó el premio de comunicación “One World” en 2009 por su participación en el proyecto B’Tselem “Disparando atrás”, que proporciona capacitación a periodistas y medios de comunicación y distribuye cámaras a las personas palestinas para documentar los abusos de los colonos y los militares. Todo el trabajo realizado por Issa Amro con estas organizaciones, entre otras, le llevó a que la ONU le concediese el premio “Defensor del Año de los Derechos Humanos en Palestina” en 2010.

Las autoridades israelíes le habían detenido muchas veces anteriormente, un hecho bastante común para cualquier palestino que proteste contra la ocupación. Pero esta vez, le acusan de ‘comportamiento criminal’ acusándole de cargos como resistencia a la autoridad, interferir en que los soldados realicen su trabajo o intentar influir en la opinión pública. Son todos cargos que entran dentro del derecho a la libertad de expresión y estrategias de resistencia no violenta.

El enjuiciamiento y persecución de las palestinas que participan en actividades anti-ocupación de Israel desde estrategias no violentas es un hecho que se ha venido intensificando en los últimos años con un claro objetivo de persecución política. Como afirma el mismo Issa Amro, Israel “no quiere la desobediencia civil, porque es la mejor metodología para derrotarlos” “Ellos quieren que los palestinos sean violentos para poder matarlos.”

Amro es un activista firmemente comprometido con la no violencia y la documentación de las violaciones de DDHH por parte de Israel y por eso, tenemos que apoyarle.

Firma la petición de Jewish Voice for Peace –>
https://org.salsalabs.com/o/301/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=20380

Firma la petición a Naciones Unidas –>

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_High_Commissioner_for_Human_Rights_Mr_Raed_Zeid_Al_Hussein_Protect_Palestinian_HRD_Issa_Amro/?wvbbweb

+ INFO

Qui és Issa Amro http://www.bdv.cat/issa-amro
http://devreporternetwork.eu/es/la-camera-arme-pacifique-de-denonciation/

Issa Amro: “La cámara es una máquina de vida”
http://devreporternetwork.eu/es/la-camera-arme-pacifique-de-denonciation/