Exigim l’alliberament de Salah Khawaja #FreeSalah

Com a part de l’atac continu contra la societat civil palestina i l’activisme polític, l’exèrcit d’ocupació israelià va detenir a Salah Khawaja, membre de la secretaria de la BNC i del comitè de coordinació de Stop the Wall.Khawajah, va ser detingut a les 2 del matí del 26 d’octubre de 2016 quan estava a casa seva per part de les forces d’ocupació israelianes.L’arrest d’un activista conegut i visible com Salah Khawaja no és un incident aïllat, forma part dels atacs escalonats d’Israel contra els defensors de drets humans i activistes que treballen en contra de les seves polítiques il·legals, ja siguin palestines, israelianes o internacionals. El clima d’impunitat actual està donant carta blanca perquè Israel porti a terme  accions cada vegada més terribles.Si us plau ajudeu-nos a mobilitzar el suport a Khawaja, contra la impunitat israeliana i en defensa dels defensors dels drets humans palestins.

Stop the Wall està tractant de crear suport i mobilitzar els governs europeus perquè pressionin Israel perquè l’alliberi. Si us plau, dirigeix-te als teus diputats i governs i demana’ls que:

  • Manifestin una preocupació immediata per la detenció de Salah Khawaja a través dels canals apropiats amb les autoritats israelianes, exigint el seu alliberament
  • Que prenguin mesures per pressionar Israel perquè aturi la repressió dels defensors dels drets humans, incloent arrestos i pràctiques de tortura i maltractaments.
  • Suspensió o manteniment de la falta de cooperació amb les institucions nacionals israelianes que supervisen i apliquen les polítiques il·legals de repressió d’Israel.
  • Compliment efectiu de les obligacions de tercers Estats derivades de la decisió de la Cort Internacional de Justícia sobre les conseqüències jurídiques de la construcció del Mur per part d’Israel.

Necessitem que donis suport #FreeSalah – Si us plau, pren un minut i envia el següent missatge al teu govern i autoritats!

————-

Assumpte: Detenció del destacat defensor palestí dels drets humans Salah Khawaja

Benvolgut [l’autoritat pertinent],

Li escric per demanar-li que intervingui urgentment amb les autoritats israelianes en el cas del defensor de drets humans empresonat, Salah Khawaja. Està sent detingut sense que es presentin càrrecs contra ell fins al moment i interrogat sota coacció extrema. Estic profundament preocupada pel seu benestar i li demano que exigeixi el seu alliberament immediat i que s’asseguri que els seus drets es mantenen a la presó i que la presència d’observadors estigui garantida en les seves audiències. Els demano que construeixin una política proactiva i eficaç per posar fi a la repressió israeliana contra els defensors dels drets humans.

El 9 de novembre, Salah Khawaja va ser portat davant del tribunal militar a Petah Tikva després de ser arrestat el 26 d’octubre. L’audiència al tribunal militar israelià a Petah Tikva va revelar condicions físiques impactants de Khawaja després d’haver estat sotmès a més de dues setmanes d’interrogatoris i va decidir que seria sotmès a interrogarori durant 8 dies més. La negació de l’accés al consell legal es va estendre fins al 13 de novembre. El 16 de novembre es va decidir prorrogar l’interrogatori durant 8 dies més. En tot aquest temps els oficials d’intel·ligència israelians han dut a terme més de 40 rondes d’interrogatoris amb Salah – d’una durada de 8 a 16 hores cadascuna.

Salah Al Khawaja, de 45 anys, ha dedicat la seva vida a la defensa dels drets humans palestins i l’empoderament de les comunitats locals. Khawaja és part del comitè de coordinació de Stop the Wall, membre de la secretaria del Comitè de Boicot, Desinversió i Sanció de Palestina (BNC) i un dels líders de la Iniciativa Nacional Palestina (Mubadara). És àmpliament respectat pel seu treball, i ha participat en nombroses conferències nacionals i internacionals de la societat civil i també ha conegut a la comunitat diplomàtica a Palestina en moltes ocasions.

Les seves condicions d’arrest i detenció s’han d’entendre en un context més ampli de pràctiques il·legals persistents en el sistema penitenciari israelià, inclosa la tortura i els maltractaments generalitzats, i la creixent repressió israeliana contra defensors i activistes palestins de drets humans que, com Al Khawaja , han realitzat campanyes contra les violacions israelianes dels drets humans. És fonamental que la comunitat internacional combati els intents israelians de criminalitzar als defensors dels drets humans i, mentrestant, suspengui o deixi de cooperar amb les institucions nacionals israelians que supervisen i apliquen les polítiques il·legals de repressió abans esmentades.

Cordialment,

Exijamos la liberación de Salah Khawaja #FreeSalah

Como parte del ataque continuo contra la sociedad civil palestina y el activismo político, el ejército de ocupación israelí arrestó a Salah Khawaja, miembro de la secretaría de la BNC y del comité de coordinación de Stop the Wall.

Khawajah, fue detenido a las 2 de la mañana del 26 de octubre de 2016 cuando estaba en  su casa por las fuerzas de ocupación israelíes.

El arresto de un activista conocido y visible como Salah Khawaja no es un incidente aislado y forma parte de los ataques escalonados de Israel contra los defensores de derechos humanos y activistas que trabajan en contra de sus políticas ilegales, ya sean palestinas, israelíes o internacionales. El clima de impunidad actual está empujando a Israel hacia acciones cada vez más atroces.

Por favor ayúdenos a movilizar el apoyo a Khawaja, contra la impunidad israelí y en defensa de los defensores de los derechos humanos palestinos.

Stop the Wall está tratando de crear apoyo y movilizar a los gobiernos europeos para que presionen a Israel para que lo libere. Por favor, dirígete a tus diputados y gobiernos y pídeles que:

  • Manifiesten una preocupación inmediata por la detención de Salah Khawaja a través de los canales apropiados con las autoridades israelíes, exigiendo su liberación
  • Que tomen medidas para presionar a Israel para que detenga la represión de los defensores de los derechos humanos, incluyendo arrestos y prácticas de tortura y malos tratos.
  • Suspensión o mantenimiento de la falta de cooperación con las instituciones nacionales israelíes que supervisan y aplican las políticas ilegales de represión de Israel.
  • Cumplimiento efectivo de las obligaciones de terceros Estados derivadas de la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del Muro por parte de Israel.

Necesitamos que apoyes  #FreeSalah – Por favor, tómate un minuto y envia el siguiente mensaje a tu gobierno y autoridades! 

————-

Asunto: Detención del destacado defensor palestino de los derechos humanos Salah Khawaja

Estimado [elija la autoridad pertinente],

Le escribo para pedirle que intervenga urgentemente con las autoridades israelíes en el caso del defensor de derechos humanos encarcelado, Salah Khawaja. Está siendo detenido sin que se presenten cargos contra él hasta el momento e interrogado bajo coacción extrema. Estoy profundamente preocupado por su bienestar y le pido que exija su liberación inmediata y que se asegure que sus derechos se mantienen en la cárcel y que la presencia de observadores está garantizada en sus audiencias. Les pido que construyan una política proactiva y eficaz para poner fin a la represión israelí contra los defensores de los derechos humanos.

El 9 de noviembre, Salah Khawaja fue llevado ante el tribunal militar en Petah Tikva después de ser arrestado el 26 de octubre. La audiencia en el tribunal militar israelí en Petah Tikva reveló condiciones físicas impactantes de Khawaja después de haber sido sometido a más de dos semanas de  interrogatorios  y decidió que sería sometido a interrogarorio durante 8 días más. La negación del acceso al consejo legal se extendió hasta el 13 de noviembre. El 16 de noviembre se decidió prorrogar el interrogatorio durante 8 días más.  En todo este tiempo los oficiales de inteligencia israelíes han llevado a cabo más de 40 rondas de interrogatorios con Salah – de una duración de 8 a 16 horas cada una.

Salah Al Khawaja, de 45 años, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos palestinos y al empoderamiento de las comunidades locales. Al Khawaja es parte del comité de coordinación de Stop the Wall, miembro de la secretaría del Comité de Boicot, Desinversión y Sanción de Palestina (BNC) y uno de los líderes de la Iniciativa Nacional Palestina (Mubadara). Es ampliamente respetado por su trabajo, y ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales de la sociedad civil y también ha conocido a la comunidad diplomática en Palestina en muchas ocasiones.

Sus condiciones de arresto y detención deben entenderse en un contexto más amplio de prácticas ilegales persistentes en el sistema penitenciario israelí, incluida la tortura y los malos tratos generalizados, y la creciente represión israelí contra defensores y activistas palestinos de derechos humanos que, como Al Khawaja, han realizado campañas contra las violaciones israelíes de los derechos humanos. Es fundamental que la comunidad internacional combata los intentos israelíes de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y, mientras tanto, suspenda o deje de cooperar con las instituciones nacionales israelíes que supervisan y aplican las políticas ilegales de represión antes mencionadas.

Cordialmente,

————

Envia esta carta a Federica Morgherini:

 

 

Comunicat davant la intercepció de la Flotilla de Dones per part d’Israel

Tornem a trobar-nos al carrer perquè a les 15:58 d’avui 5 d’octubre 2016, hem perdut el contacte amb el vaixell Zaytouna-Oliva integrant de la Flotilla “Dones Rumb a Gaza”. Pressuntament, i segons mitjans intrnacionals, el govern d’Israel ha assaltat el vaixell quan estava en aigües internacionals (Lat + 31,906033 Lon + 33.757630). Aquest assalt a una flotilla pacífica per part d’Israel s’ha fet en aigües internacionals amb la total impunitat, complicitat i silenci dels governs que donen suport a l’il·legal bloqueig de la franja de Gaza.

El 28 de juny de l’any passat ja vam ser en aquesta mateixa plaça per respondre a l’abordatge israelià a la Flotilla de la Llibertat que es dirigia a la franja de Gaza amb l’objectiu de trencar el setge que Israel hi aplica il·legalment des de l’any 2006. Mostràrem el nostre rebuig i demanàrem activament a l’Ajuntament de Barcelona i els grups parlamentaris de la Generalitat de Catalunya que adoptessin el BDS (Boicot Desinversions i Sancions) contra Israel, i per tant, que trenquessin tot tipus de relacions amb aquest estat. I avui, més d’un any després, seguim protestant contra la impunitat d’Israel en totes les seves actuacions i per la manca de resposta per part de la comunitat internacional i el manteniment dels privilegis d’un Estat que viola sistemàticament el dret Internacional.

Les polítiques il•legals d’ocupació, colonització i apartheid dutes a terme per Israel a Palestina des de la Nakba (1948) són possibles en gran part gràcies a les relacions que la comunitat internacional manté amb l’Estat sionista. La inacceptable doble moral dels nostres governants i la seva complicitat amb les polítiques il•legals d’Israel ha facilitat la violació sistemàtica dels drets del poble palestí.

Ens indigna que Israel violi els Drets Humans de la població palestina i el Dret Internacional amb total impunitat; que s’enriqueixi a costa de l’ocupació i la colonització de Palestina; que sigui el principal exportador mundial d’armes, que prova prèviament sobre la població civil palestina; que segueixi negant el dret de més de 5 milions de persones refugiades a retornar a les seves cases mentre que continua construint assentaments il·legals per tot Cisjordània; que es presenti arreu com un país democràtic mentre sotmet la població palestina a un règim d’Apartheid ferotge; que bloquegi il•legalment la Franja de Gaza i la bombardegi de manera periòdica, assassinant a persones i criatures innocents. Israel no és cap referent ni model a seguir.

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha mostrat un canvi respecte al Govern anterior i ha recolzat àmpliament la sortida de la Flotilla de Dones a Gaza del port de Barcelona. En canvi, el govern de Junts Pel Sí continua fent exactament la mateixa política que el govern de CiU liderat per Mas i, cap dels independents ha fet un posicionament diferenciat. Fa pocs dies Josep-Maria Terricabras, eurodiputat per ERC afirmava que ‘Israel podria ser dels primers a reconèixer una Catalunya independent’. La publicació digital El Món explica que “Israel s’està convertint en un aliat estratègic de Catalunya i el seu procés sobiranista. (…) I a més estan creixent les bones relacions entre la Generalitat i el govern israelià.” Víctor Terradellas, l’ex-responsable de Relacions Internacionals de CDC i president de CATmón diu ‘Israel, Alemanya i els Estats Units són els nostres aliats naturals’.

Davant la intercepció d’aquesta tarda i tenint en compte les complicitats que els nostres governs encara teixeixen amb Israel, des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb la flotilla de Dones Rumb a Gaza, que s’ha embarcat per creuar el Mediterrani i trencar el bloqueig que Israel imposa a la franja de Gaza. I ho han fet posant especialment en valor les dones de la societat palestina, que participen en tots els sectors socials i en totes les formes de resistència. L’empoderament de les dones palestines va unit a la lluita contra l’ocupació i contra el bloqueig i elles són inspiració i model per totes les persones que somiem en un món millor.

Amb tot això demanem:
– a la Generalitat de Catalunya que trenqui els seus acords amb Israel i que deixi de considerar a Israel com un aliat. No volem ser còmplices dels crims del règim sionista ni que Israel sigui un «model» o un «referent» per a Catalunya.
– a l’Ajuntament de Barcelona que sigui coherent. I, el mateix que vam demanar a la reunió de l’any passat, feta el 28 de juny de 2015: posar fi a l’agermanament entre Barcelona i Tel Aviv, potenciar l’agermanament amb Gaza, adherir-se a la campanya de BDS a Israel i més transparència sobre els lligams institucionals que l’Ajuntament pugui tenir amb empreses israelianes
– a la resta d’Ajuntaments i Diputacions de Catalunya que es sumin a la campanya BDS i mostrin el seu rebuig a les polítiques d’Israel.

Prou complicitat amb l’Apartheid israelià!

Crida a la mobilització ciutadana en suport a la flotilla de Dones Rumb a Gaza

A les 15:58 d’avui 5 d’octubre 2016, hem perdut el contacte amb el vaixell Zaytouna-Oliva integrant de la  Flotilla “Dones Rumb a Gaza”. Pressuntament, i segons mitjans intrnacionals, el govern d’Israel ha assaltat el vaixell quan estava en aigües internacionals (Lat + 31,906033 Lon + 33.757630).  Aquest assalt a una flotilla pacífica per part d’Israel s’ha fet en aigües internacionals amb la total impunitat, complicitat i silenci dels governs que donen suport a l’il·legal bloqueig de la franja de Gaza.

La Coalició Prou Complicitat amb Israel convoca a la ciutadania a mobilitzar-se avui a les 19h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar suport i protecció a les dones que formen part de la tripulació.

El Zaytouna-Oliva​ va partir del Port de Barcelona el passat 14 de setembre amb la missió de:

1. Arribar a les costes de Gaza per trencar el bloqueig​, que ha permès al Govern d’Israel tancar, al llarg de més 10 anys, a més d’un milió vull cents mil persones en un territori de només 360 Km2.

2. Expressar públicament la solidaritat amb la població que viu a Gaza, ​i específicament a les dones, que sota l’ocupació israeliana, demostren dia a dia el seu valor i la seva fortalesa.

3. Alertar als Governs i institucions públiques que aquest bloqueig i l’ocupació del territori palestí per part del Govern d’Israel representen una violació de dret Internacional i exigir-los accions polítiques de pressió per a que Israel posi fi a l’ocupació dels territoris palestins i a les polítiques d’apartheid cap a la població (Resolució 242 de l’ONU; Quarta Convenció de Ginebra; Opinió Consultiva del 9 de juliol de 2005 de la Cort Internacional de Justícia de l’Haia sobre la il·legalitat del mur; etc.

Davant d’aquesta situació la Coalició Prou Complicitat amb Israel fem una crida a la ciutadania a concentrar-se avui a les 19h a plaça Sant Jaume per demanar suport i protecció a la flotilla de Dones Rumb a Gaza i demanem a les institucions de Catalunya que mostrin el seu rebuig a les polítiques d’Israel i es sumin a la campanya BDS (Boicot, Desinversions i Sancions a Israel).

Evitem que Issa Amro vagi a la presó d’Israel per la seva protesta no violenta

[CATALÀ]
Evitem que Issa Amro vagi a la presó d’Israel per la seva protesta no violenta

Diumenge 25, l’activista palestí de drets humans Issa Amro va ser portat un tribunal militar israeliana a Ofer per defensar-se contra 18 càrrecs que podrien derivar en una condemna d’un a tres anys de presó. El judici es va suspendre per falta de proves i ha estat posposat sense data definida. El tribunal ha aplaçat sense data el judici ja que les forces d’ocupació estan intentant recopilar evidències en la seva contra.

Issa Amro Anava a ser jutjat a través del procés militar, dins d’un sistema de tribunals militars el qual el percentatge de condemna per a les palestines és superior al 99%.

Amro és un activista reconegut internacionalment per ser el fundador de “Youth Against the Settelments”, una organització dedicada a posar fi a l’ocupació d’Israel dels Territoris Palestins a través de l’acció no violenta. Va guanyar el premi de comunicació “One World” el 2009 per la seva participació en el projecte B’Tselem “Disparant enrere”, que proporciona capacitació a periodistes i mitjans de comunicació i distribueix càmeres a les persones palestines per documentar els abusos dels colons i dels militars. Tot el treball realitzat per Issa Amro amb aquestes organitzacions, entre d’altres, el va portar a rebre el premi concedit per l’ONU de “Defensor de l’Any dels Drets Humans a Palestina” el 2010.

Les autoritats israelianes havien detingut a Issa Amro moltes vegades anteriorment, un fet bastant comú per a qualsevol palestina que protesti contra l’ocupació. Però aquesta vegada, l’acusen de ‘comportament criminal’ amb càrrecs com a resistència a l’autoritat, interferir en què els soldats realitzin la seva feina o intentar influir en l’opinió pública. Són tots càrrecs que entren dins el dret a la llibertat d’expressió i estratègies de resistència no violenta.

L’enjudiciament i persecució de les palestines que participen en activitats anti-ocupació d’Israel des d’estratègies no violentes és un fet que s’ha vingut intensificant en els últims anys amb un clar objectiu de persecució política. Com afirma el mateix Issa Amro, Israel “no vol la desobediència civil, perquè és la millor metodologia per derrotar-los” “Ells volen que els palestins siguin violents per poder matar-los.”

Amro és un activista fermament compromès amb la no violència i la documentació de les violacions de drets humans per part d’Israel i per això, hem de donar-li suport.

Signa la pecició de Jewish Voice for Peace –>
https://org.salsalabs.com/o/301/p/dia/action3/common/public

/?action_KEY=20380

Signa la petició a Nacions Unides –>

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_High_Commissioner_for_Human_Rights_Mr_Raed_Zeid_Al_Hussein_Protect_Palestinian_HRD_Issa_Amro/?wvbbweb

[CASTELLANO]

Evitemos que Issa Amro vaya a la prisión de Israel por su labor de protesta no violenta

El domingo 25, Issa Amro, un activista palestino de derechos humanos, fue llevado un tribunal militar israelí en Ofer, Territorio Ocupado, para defenderse contra 18 cargos que podrían derivar en una condena de uno a tres años de prisión. El juicio se suspendió por falta de pruebas y ha sido pospuesto sin fecha definida. El tribunal ha aplazado sin fecha el juico ya que las fuerzas de ocupación están tratando de recopilar evidencias en su contra.

Iba a ser juzgado a través del proceos militar, dentro un sistema de tribunales militares cuyo porcentaje de condena para las palestinas es superior al 99%.

Amro es un activista reconocido internacionalmente por ser el fundador de “Youth Against the Setllements”, una organización dedicada a poner fin a la ocupación de Israel sobre los Territorios Palestinos a través de la acción no violenta.

Issa Amro ganó el premio de comunicación “One World” en 2009 por su participación en el proyecto B’Tselem “Disparando atrás”, que proporciona capacitación a periodistas y medios de comunicación y distribuye cámaras a las personas palestinas para documentar los abusos de los colonos y los militares. Todo el trabajo realizado por Issa Amro con estas organizaciones, entre otras, le llevó a que la ONU le concediese el premio “Defensor del Año de los Derechos Humanos en Palestina” en 2010.

Las autoridades israelíes le habían detenido muchas veces anteriormente, un hecho bastante común para cualquier palestino que proteste contra la ocupación. Pero esta vez, le acusan de ‘comportamiento criminal’ acusándole de cargos como resistencia a la autoridad, interferir en que los soldados realicen su trabajo o intentar influir en la opinión pública. Son todos cargos que entran dentro del derecho a la libertad de expresión y estrategias de resistencia no violenta.

El enjuiciamiento y persecución de las palestinas que participan en actividades anti-ocupación de Israel desde estrategias no violentas es un hecho que se ha venido intensificando en los últimos años con un claro objetivo de persecución política. Como afirma el mismo Issa Amro, Israel “no quiere la desobediencia civil, porque es la mejor metodología para derrotarlos” “Ellos quieren que los palestinos sean violentos para poder matarlos.”

Amro es un activista firmemente comprometido con la no violencia y la documentación de las violaciones de DDHH por parte de Israel y por eso, tenemos que apoyarle.

Firma la petición de Jewish Voice for Peace –>
https://org.salsalabs.com/o/301/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=20380

Firma la petición a Naciones Unidas –>

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_High_Commissioner_for_Human_Rights_Mr_Raed_Zeid_Al_Hussein_Protect_Palestinian_HRD_Issa_Amro/?wvbbweb

+ INFO

Qui és Issa Amro http://www.bdv.cat/issa-amro
http://devreporternetwork.eu/es/la-camera-arme-pacifique-de-denonciation/

Issa Amro: “La cámara es una máquina de vida”
http://devreporternetwork.eu/es/la-camera-arme-pacifique-de-denonciation/

Organitzacions palestines fan una crida internacional per exigir la llibertat del pres administratiu Bilal Kayed

  • Més de 60 presos palestins en vaga de fam en solidaritat a Bilal Kayed i contra les detencions administratives.
  • 150 organitzacions palestines i internacionals s’han unit a la crida a la llibertat de Bilal Kayed, amb esdeveniments i protestes del 20 al 30 de juliol

Bilal Kayed, de 35 anys, va iniciar la protesta per la seva detenció administrativa amb una vaga de fam el 15 de juny, després que les autoritats israelianes el van condemnar a sis mesos de detenció administrativa – és a dir, sense càrrecs ni judici – quan va acabar la seva condemna de 14,5 anys en una presó israeliana.

Kayed, natural de Nablus (nord de Cisjordània), va ser arrestat el 2001 i condemnat per un tribunal militar israelià a 14 anys i mig de presó per pertinença a FPLP, considerat organització terrorista a Israel.

Des de setembre de 2015 fins a juny de 2016 va romandre en una cel·la d’aïllament a la presó Rimon i havia d’haver estat alliberat el 13 de juny. Aquest dia, després del seu trasllat a la presó d’Ofer per ser alliberat, Israel va emetre una ordre de detenció administrativa de sis mesos i va ser retornat a la cel·la d’aïllament amb l’argument que seguia representant una amenaça.

El 17 de juliol, les autoritats israelianes van transferir Kayed del règim d’aïllament a la presó d’Ashqelon a l’Hospital Barzil·lai a causa del deteriorament de la seva salut. A l’hospital, quatre guàrdies de presons israelianes romanen a la seva habitació en tot moment. La seva habitació està equipada amb càmeres de vigilància i dispositius d’escolta. Kayed està encadenat al llit de l’hospital i els guàrdies segueixen exercint pressió sobre ell per posar fi a la seva vaga de fam.

Més de 60 presoners palestins han decidit donar suport a Bilal Kayed amb una vaga de fam contra les detencions administratives

Més de 60 presoners del Front Popular per a l’Alliberament de Palestina han iniciat una vaga de fam per declarar la seva solidaritat amb Kayed i contra les detencions administratives.

La ”detenció administrativa” és una fórmula utilitzada per Israel per mantenir a una persona a la presó sense haver comès un delicte ni passat per judici. El seu ús viola el dret internacional, atès que nega la presumpció d’innocència i el dret dels detinguts a tenir una defensa adequada. Israel ha empresonat a milers de palestins sota la fórmula de la detenció administrativa per períodes prolongats de temps, sense informar dels càrrecs contra ells i sense permetre que ells o els seus advocats puguin examinar les proves.

Més informació: